Lite om byns historia

Milstolpar:

1750; De första nybyggarna bosatte sig i Borgvattnet (kring Borgsjön)
Innan dess hade Borgsjö varit "avradsland" till Ede by, d.v.s. de hade tillstånd att bedriva jakt och fiske på dessa marker.

1782; Kyrkan stod färdig!
Det var den kände kyrkobyggmästaren Pål Person från Stugun som byggde kyrkan. Han begärde åtta plåtar för sitt arbete, men församlingen var så nöjd att han fick fjorton! Det besvärligaste jobbet blev att frakta hem de tunga plåtarna, som var den tidens betalningsmedel.

1872; Borgvattnet fick sin första körväg
Innan var det endast klövjestigar som ledde till byn.

1873; Borgvattnet blev egen socken
Man separerades från Hammerdal och blev annex till Stugun, med egen kommunalförvaltning och präst.

1876; Prästbostället färdigställs
Vid den här tiden bedrev de flesta präster även jordbruk, vid sidan om sitt prästerskap. Det var alltså nödvändigt att församlingen kunde erbjuda mark att bruka, förutom en boning som anstod en kyrkans man. I Borgvattnet blev det en kompromiss, och bostaden hamnade lite väl långt från kyrkan och själva byn.

1921; Vägen till Ramsele blir färdig
Vägen till Ramsele hade stått högt på önskelistan under lång tid, och äntligen stod den nu färdig!

1947; Spökerierna tar fart!
Det är under Erik Lindgrens sista år i det gamla prästbostället, som det uppmärksammas att det händer mystiska saker i prästgården. Spökerierna blir omtalade i rikspressen, och Borgvattnet "hamnar på kartan"! Men de oförklarliga fenomenen har försiggått under lång tid innan dess.

1948; Nya prästgården står färdig
Efter att ha genomfört ett stort antal förbättringar och reparationer, beslutades 1943 att församlingen skulle bygga en ny prästbostad nere i byn. 1948 stod den inflyttningsklar. Det var då Erik Lindgren som var präst, och han flyttade ned till den nya prästgården. Otto och Axelina Färnlöf köper gamla prästgården och flyttar in. Axelina är uppvuxen invid prästgården, då hennes far Johan Olof Westerberg var arrendator och hade boställe på gården.

1970; Köpmannen Erik Brännholm köper prästgården och gör om den till hotell
Redan den första sommaren kom flera tusen personer för att besöka prästgården!

Omtalade personer :

Prästerna som bebott prästgården kan du läsa om här

Borgvattnets i särklass mest kända person bör nämnas först. Det är handlarlegenden Erik Brännholm, som på olika sätt har satt Borgvattnet på kartan. Hans auktioner på festplatsen Eriksberg, ibland med Jockmocks Jocke som dragplåster, blev vida kända tillställningar.

Erik Lindgren, som var den sista prästen som bebodde Spökprästgården är kanske också den mest kände av dem. Han var också engagerad i skolteater och bygde-spel, bland annat Västvattentjuven.

Givetvis finns många människor som betytt och betyder mycket för Borgvattenbygden, så vi väljer att inte nämna flera personer här.

"Borgvattnets Socken
snart 200 år"

(Artikel i Jämtlands Tidning 13 april 1953)

Två bröder från Fjäl i Lit var de första fasta nybyggarna i Borgvattnet.
"Om ett par år - närmare bestämt år 1954 - kan Borgvattnets socken fira sitt 200-års jubilerum, varför en återblick på socknenes tillblivnad vara av ett visst intresse." Läs hela artikeln här (pdf)