Välkommen till Borgvattnet - Spökbyn!

Borgvattnet ligger i Ragunda Kommuns nordvästra delar, och är en del av "Vildhussens Land".


Boka Spökprästgården Online

Välkommen till byn som bland annat är känd för sin spökprästgård och handlarlegenden Erik Brännholm!

logga

Spöket har blivit symbolen för byn Borgvattnet! Byn är omtalad bland annat för spökerierna i den gamla prästgården som anses vara ett av Sveriges mest hemsökta hus!

Borgvattnet ligger i jämtland

Karta över Borgvattnet

Här ligger Borgvattnets Spökprästgård!

© LaxTon Ghost Sweden