Spökprästgården

Det gamla komminister-bostället stod färdigbyggt år 1876, då den första komministern (prästen) tillträdde tjänsten. Det var Per Johan Strandberg som då flyttade in.

Bostället låg en bit ifrån byn, så det var inte den bästa placeringen, men det var den här marken som fanns att tillgå, så här fick den byggas!

Läs mer om prästgården här

Se hur du kan bo och vilka rum som finns här

Se vilka präster som bott i prästgården här

 

I spökprästgården händer oförklarliga ting... vuxna har tagit till flykten och aldrig mer återvänt!

Präster som haft huset som tjänstebostad och haft arbetsrum där, vittnar om att de inte fått arbetsro eller fått vara ifred där!

Nu kan DU prova att sova där en natt eller mer. Om du törs vill säga! läs mer

Prästgårdens "spökhistoria" i korthet:

  1. Komminister Nils Heldlunds märkliga upplevelse med tvätten som revs ned. 1920-talet.
  2. Komminister Rudolf Tängdén, som såg en gråklädd dam. Början av 30-talet.
  3. Komminister Otto Lindgren och hans fru, som hörde steg i tamburen och musik från elementet. Slutet av 30-talet.
  4. Inga Flodin som under avsevärd tisrymd ser tre damer i en soffa i "gråterskornas rum". Början av 40-talet.
  5. Komminister Erik Lindgren, som upplevde konstiga saker, bland annat blev han urkastad ur gungstolen. Slutet av 40-talet.
  6. Många oberoende gäster som berättar om ljud, fotsteg och annat oförklarligt i prästgården!