1 Prästgården spöklikt
2 Spökprästgården entre
3 Salen mörker o dimma
4 uthus dimma
5 Ljusen brinner om natten
6 Ljus på bordet mitt i natten
7 Spegenl i salen Madonnan
8 Speglingar i natten
9 Vad händer här på natten
10 Midvinternatt i Prästgården
11 Vinter